Minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetünk

Kedves Nagykovácsiban élő református Testvérek!

A mai napon a Magyarországi Református Egyház zsinati Elnöksége határozatot küldött a református gyülekezetekhez, amelynek a lényege az, ami várható volt. A mai nappal (március 16. hétfő) minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetni kell. Így már a mai ifjúsági órát, a csütörtök esti imaórát, a felnőtt konfirmációt, a vasárnapi istentiszteletet és a délutáni alkalmakat sem tudjuk megtartani, egészen az utasítás visszavonásáig.

Szomorúságra ad okot ez, ugyanakkor Isten határozott és világos intése is: minden múlandó és bizonytalan, ezt bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni. Egy valami nem. Jézus azt mondta: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem nem múlik el” Máté evangéliuma 24,35. Istentől megengedett ideje van annak, hogy mindenki, de valóban mindenki, Jézusban hívők és Isten nélkül élők egyaránt, elgondolkozzunk azon, mi az, amin sürgősen változtatni kell, hogy ki-ki közelebb kerülhessen Istenhez, mert egyedül Ő a biztos pont, az élet a számunkra. Isten lehetőséget ad azáltal, ami történik arra is, hogy végiggondoljuk: mi a lényeges és mi az, ami lényegtelen. Mi, ki áll az értékpiramisunk csúcsán, Jézus vagy valami, valaki más? Isten szeretete a mi Urunk Jézus Krisztusunk által változatlan. Nagycsütörtök, Nagypéntek és Húsvét felé közeledve, ez még hangsúlyosabbá válhat a szá- munkra.

Vasárnap (22-én), a szószéken (fura lesz az üres templom) elmondom az igehirdetést, azt Gergely István felveszi és utána felteszi a honlapra, ahogyan az eddig is volt. Isten óvjon mindnyájunkat szeretetteinkkel és gyülekezetünkkel együtt.

Bármilyen változás lesz, azonnal szétküldjük ezen az oldalon.”Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel a a kívánságaitok az Isten előtt és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi levél 4. fej. Szeretettel köszöntök mindenkit, adjon nekünk a mi Urunk békességet!

Varga Róbert lelkipásztor

Comments are closed.