Május 31-től újra a templomban tartjuk az alkalmakat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének minden egyházközségnek megküldött határozata alapján, un. gyülekezeti Védelmi Szabályt kell alkotnunk. A Nagykovácsi Református Gyülekezet Védelmi Szabálya a következő:

Kedves Testvérek!

A templom újbóli megnyitása után, az első istentisztelet 2020. május 31-én, Pünkösd vasárnapján, 10.00 órakor lesz. Ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és lesz gyermekmegőrzés is. Pünkösd hétfőn, ahogyan eddig is, tartunk istentiszteletet és a létszám optimális elosztása miatt, ugyanaz az igehirdetés hangzik el, mint vasárnap.

Pünkösd után, minden vasárnap lesz 10.00 órakor istentisztelet, az ifjúsági órákat és a hétközi alkalmakat is megtartjuk, ha csak újabb rendelkezés a lehetőséget nem vonja vissza.

A templomba belépéskor, az istentisztelet alatt, a lelkész kivételével, mindenkinek saját hozott maszkot kell viselnie, vagy ha szükséges, a
gyülekezet egyszer használatosat tud adni. A belépéskor kézfertőtlenítést biztosít a gyülekezet.

Az istentisztelet alatt a templom oldalajtaját és ablakait nyitva tartjuk. Az istentiszteleten egyszerre maximum 200 fő vehet részt, a karzaton ülőkkel együtt, betartva a 1,5 m-es védő távolságot. Mindenki a saját, hozott énekeskönyvéből énekelhet. Az istentiszteleti alkalmakon az ismert ok miatt, nem lesz úrvacsoraosztás.

A nyári ifjúsági konferenciát a templomban tartjuk meg, úgy, hogy minden résztvevő otthon tölti az éjszakát.

A konfirmációi fogadalomtételt őszre kell halasztanunk.

Az esküvőket, maximum 200 fő részvételével, a násznép számára kötelező maszk viselése mellett, megtartjuk. Keresztelünk, és a temetési szolgálatokat is elvégezzük, a védelmi távolság megtartásával.

A perselypénzt és az adományokat a presbiterek kesztyűben számolják meg.

Ezt a Védelmi Szabályt a bejáratnál kifüggesztjük.

Isten óvjon, és őrizzen bennünket!
Jeremiás könyve, 29,11-12.

A Nagykovácsi Református Gyülekezet Presbitériumának Elnöksége:
Varga Róbert Keresztfalvi Béla
lelkipásztor s.k. főgondnok s.k.

Comments are closed.