Az új kezdet záloga

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Szózat szól: Kiálts! Ezt válaszoltam: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszárad a fű, elhull a virág, ha az ÚR szele fuvall rá; bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! (Ézsaiás 40,6-8)

Két párhuzamos szívbéli állapot csendül fel ebben az igerészben. Az egyik a múlandó emberi élet sikolya, amikor valaki megérti: az ember élete olyan, mint a gyorsan lepergő homokóra, a hervadó virágos mező, a porrá omló test. A másik az Isten Lelkétől megérintett Istenhívő ember bizakodó hitvallása a múlandóság sodrában arról, amit nem rág meg az idő, a halál le nem arathat és a múló századok sem emészthetnek el.

A világ valójában ebben a két pólusban él. Felsikolt az istentelenség: minden múlandó, fű, virág, test és élet. Az idő múlása erősebb minden másnál. Aki megmarad ennél, ebben a felfogásban, gondolkodásban, annak valóban nincs reménysége, és nincs igazán békessége sem. Azért néz a legtöbb ember félelemmel az eltűnő évre és még nagyobb félelemmel és aggodalommal a jövő esztendőre, mert nincs kapaszkodója, és nincs Istene, aki megigazítsa, megvidámítsa, megvígasztalja és aki személyes Megvál- tója lenne. Az idő múlása nagyon sokszor eszébe juttatja az embernek mindazt, amit elszalasztott, elmulasztott, elhanyagolt, lebecsült, egyszóval a bűneit. Ezért a félelem.

A Szentírás alaptanítása: a bűneset alá rekesztett ember az édenkerti lázadás óta szembetalálkozik a halállal, ami kikerülhetetlen a számára. Jézus világosan megmondta: egy valami nem mulandó, az Ő beszéde, igéje, a Szentírás üzenete, tanítása. A mulandóság alá rekesztett emberi lét félelmetes volta megnyomorítja az embert Isten nélkül.

Isten beszéde mindörökre megmarad: ez azoknak, akik hisznek Jézusban örömüzenet. Akiben él hit által a feltámadott Jézus Krisztus, az már nincs az elmúlás hatalma alatt. Ezen az egyetlen módon győzhető le a múló és romboló, halált hozó és pusztító idő és a mulandóság maga. Az értünk meghalt és feltámadott Jézus az új élet, az új év, az új kezdet záloga!

Boldog, békés új esztendőt adjon az Isten Mindnyájunknak!

Varga Róbert lelkipásztor

Comments are closed.