Alkalmaink

Hívunk és várunk mindenkit szeretettel rendszeres alkalmainkra!

Istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyermek megőrzést biztosítunk emeleten, 1-6 éveseknek)

Úrvacsorás istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapján és egyházi ünnepnapokon 10:00 órakor

Istentisztelet gyerekeknek: vasárnap 10:00

Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15:00

Hétvégi ifjúsági órák 15-30 év (2 csoport): vasárnap 16:00 és 17:00

Online imaközösség: vasárnap 20:30

  • Csatlakozás minden vasárnap este 20 óra 30 perckor a konferencia híváshoz: Konferencia hívás (egy ZÖLD GOMBOT majd meg kell nyomni még; kamerát ki lehet kapcsolni majd)

Bibliaóra: csütörtök 18:30

Felnőtt hitoktatás: csütörtök 19:30

Házaspári kör: minden hónap első péntekén 17:30-kor

Női bibliaóra: minden hónap utolsó szombatján 17:00 órakor

Gyülekezeti programok az év hátralévő hónapjaira

Október 9. Greizer Miklós misszionárius igehirdetése és előadása. Misszió a távoli szigetvilágban.
Igehirdető:
Geizer Miklós misszionárius
Vasárnap 10.00 óra

Október 31. Reformációi emlék-istentisztelet és egy kárpátaljai fiatal konfirmációi fogadalomtétele.
Hétfőn este, ½ 7-kor

November 6. A Baár-Madas Református Ált. Isk. és Gimnázium bemutatkozása. Beszámoló és szolgálat.
Igehirdető: Székely Tamás iskolalelkész
Vasárnap 10.00 óra

November 20. A templom 10 évvel ezelőtti felszentelésére emlékezünk. Istentisztelet és szeretetvendégség.
Igehirdető: Balogh Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.
Vasárnap 10.00 óra

December 8, 9, 10. Gyülekezeti adventi igehirdetés sorozat, 3 estén át: Csütörtök, péntek, szombat.
Igehirdető: Monty Taylor.
Minden este, ½ 7-kor

Szeretettel várunk mindenkit az alkalmakra, és hívogassunk másokat is!

Vasárnap esti online imaközösség

“Kis kovász az egész tésztát megkeleszti” Galata 5,9

Minden református gyülekezetben nagyon fontos szerepet tölt be a az imaközösség. A gyülekezet ereje, hitbeli erősödése, működéséhez szükséges anyagiak biztosítása, számbeli növekedése, a gyülekezet tagjai közötti szeretet és egyetértés érdekében és még nagyon sok mindenért kéri az imaközösség Isten segítségét és az Ő áldásat, útmutatását ezeken az órákon.
A hálaadás, a köszönet és Isten dicsőítése is itt hangzik el. (Sallainé Magdika)

Csütörtöki bibliaóra

Csütörtökön, 18:30-kor.

A bibliaóra azért is fontos, hogy legyen a vasárnapi igehallgatás után lehetőség megbeszélni a hallottakat, ismerkedjünk meg jobban a Bibliával, gyarapítsuk tudásunkat, és nem utolsó sorban közelebb kerüljünk egymáshoz.

Ebben a kisebb körben már nem csak ismeretségek, hanem igaz barátságok is születhetnek, és beszélhetünk a gyülekezeten belüli testvéri közösségről. Ezekre a testvérekre biztosan lehet számítani bármilyen munka elvégzése során. Ismerik, és hordozzák egymás terheit. Hívogatják azokat, akik még nem voltak bibliaórán, mert nem érezték ennek szükségességét. A szeretet erejével és példamutatással bíznak abban, hogy előbb vagy utóbb megtörik sokakban a jég, és az egész gyülekezet bibliakörré változik!

Kedves Testvéreim, ez a változás rajtunk múlik! Csak engedelmeskedjünk Jézus hívásának, és mindenben megtapasztaljuk áldását!
(Sallainé Magdika)

Ifjúsági Bibliaórák

Vasárnap, 16 és 17 órakor a templomban.

Szeretettel várjuk azokat a fiatal felnőtteket (20-30 év körül) akik még keresik Istent, és azokat is, akik már megtalálták, hogy Isten szava által épüljünk fel lelki házzá.

Alkalmaink közös énekléssel kezdődnek, majd rövid imádság után egy bibliai rész tanulmányozásán keresztül kapunk tájékoztatást, vezetést, intést, bátorítást, vigasztalást életünkre nézve.
A résztvevők létszáma általában 10 fő, így ebben a családias légkörben lehetőség nyílik, hogy feltegyük egyéni vagy hitbeli kérdéseinket, elmondjuk kétségeinket.

Isten bölcsessége mindig leleplezi szívünk hazugságait az Ő tiszta béketeremtő, képmutatás nélküli beszédével, szeretetével.

Várunk minden kedves fiatalt, akik nyitottak az élet nagy kérdéseire: mi az élet, mi a halál, miért ilyen a világ amilyen, és hol található a megoldás minden problémánkra.
(Mata Imola)

Bibliaóra nőknek

Minden hónap utolsó szombatján, 17 órakor.

Gyülekezetünk egyik legrégebben működő csoportja az asszonykör. Ez egy kicsit úgy hangzik, mint régen a falvakban a hímzőkör vagy a fonóban daloló asszonyok közössége. De ennél sokkal többről van szó.

Minden hónap utolsó szombatján azért jövünk össze, hogy az Ige fényében beszélgessünk. Sokszor egy-egy igeverset, igeszakaszt tanulmányozunk. Máskor valamilyen témát járunk körül, olyan gyakorlati dolgokat, amely többünket is foglalkoztat.

Miképpen tud egy hívő a mai világban eligazodni?

Ebben a közösségben sok szó esik magunkról is. Megismerjük egymást, örömeinket és bánatainkat. Más-más képességekkel, más-más lehetőségekkel, más-más feladattal és más-más körülményekkel, de azzal a közös vággyal a szívünkben, hogy az Isten igéjét hallhassuk.

Várjuk a gyülekezet asszonyait, lányait! Ne gondold, hogy másokat hívunk, kedves Olvasó, hanem Téged, személy szerint!
(Jenei Zsuzsa)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.