Alkalmaink

Hívunk és várunk mindenkit szeretettel rendszeres alkalmainkra!

Istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyermek megőrzést biztosítunk emeleten, 1-6 éveseknek)

Úrvacsorás istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapján és egyházi ünnepnapokon 10:00 órakor

Istentisztelet gyerekeknek: vasárnap 10:00

Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15:00

Online imaközösség: vasárnap 20:30

  • Csatlakozás minden vasárnap este 20 óra 30 perckor az online híváshoz: Konferencia hívás (egy ZÖLD GOMBOT majd meg kell nyomni még; kamerát ki lehet kapcsolni majd)

Baba-mama kör: minden második csütörtökön 9:00 órakor a templomban Jelentkezés: eva.ekler.antal@gmail.com vagy horvathadamne.k.rebeka@gmail.com

Gyülekezeti hittan: minden csütörtökön 16:30 – 17:00 között a templomban

Bibliaóra: csütörtök 18:30

Nagy- és kis-ifik: minden pénteken 16:30, illetve 18:00 órai kezdettel a templomban

Házaspári kör: minden hónap első péntekén 17:30-kor

Női bibliaóra: minden hónap utolsó szombatján 17:00 órakor


Vasárnap esti online imaközösség

“Kis kovász az egész tésztát megkeleszti” Galata 5,9

Minden református gyülekezetben nagyon fontos szerepet tölt be a az imaközösség. A gyülekezet ereje, hitbeli erősödése, működéséhez szükséges anyagiak biztosítása, számbeli növekedése, a gyülekezet tagjai közötti szeretet és egyetértés érdekében és még nagyon sok mindenért kéri az imaközösség Isten segítségét és az Ő áldásat, útmutatását ezeken az órákon.
A hálaadás, a köszönet és Isten dicsőítése is itt hangzik el. (Sallainé Magdika)


Csütörtöki bibliaóra

Csütörtökön, 18:30-kor.

A bibliaóra azért is fontos, hogy legyen a vasárnapi igehallgatás után lehetőség megbeszélni a hallottakat, ismerkedjünk meg jobban a Bibliával, gyarapítsuk tudásunkat, és nem utolsó sorban közelebb kerüljünk egymáshoz.

Ebben a kisebb körben már nem csak ismeretségek, hanem igaz barátságok is születhetnek, és beszélhetünk a gyülekezeten belüli testvéri közösségről. Ezekre a testvérekre biztosan lehet számítani bármilyen munka elvégzése során. Ismerik, és hordozzák egymás terheit. Hívogatják azokat, akik még nem voltak bibliaórán, mert nem érezték ennek szükségességét. A szeretet erejével és példamutatással bíznak abban, hogy előbb vagy utóbb megtörik sokakban a jég, és az egész gyülekezet bibliakörré változik!

Kedves Testvéreim, ez a változás rajtunk múlik! Csak engedelmeskedjünk Jézus hívásának, és mindenben megtapasztaljuk áldását!
(Sallainé Magdika)


Ifjúsági Bibliaórák

Vasárnap, 16 és 17 órakor a templomban.

Szeretettel várjuk azokat a fiatal felnőtteket (20-30 év körül) akik még keresik Istent, és azokat is, akik már megtalálták, hogy Isten szava által épüljünk fel lelki házzá.

Alkalmaink közös énekléssel kezdődnek, majd rövid imádság után egy bibliai rész tanulmányozásán keresztül kapunk tájékoztatást, vezetést, intést, bátorítást, vigasztalást életünkre nézve.
A résztvevők létszáma általában 10 fő, így ebben a családias légkörben lehetőség nyílik, hogy feltegyük egyéni vagy hitbeli kérdéseinket, elmondjuk kétségeinket.

Isten bölcsessége mindig leleplezi szívünk hazugságait az Ő tiszta béketeremtő, képmutatás nélküli beszédével, szeretetével.

Várunk minden kedves fiatalt, akik nyitottak az élet nagy kérdéseire: mi az élet, mi a halál, miért ilyen a világ amilyen, és hol található a megoldás minden problémánkra.
(Mata Imola)


Bibliaóra nőknek

Minden hónap utolsó szombatján, 17 órakor.

Gyülekezetünk egyik legrégebben működő csoportja az asszonykör. Ez egy kicsit úgy hangzik, mint régen a falvakban a hímzőkör vagy a fonóban daloló asszonyok közössége. De ennél sokkal többről van szó.

Minden hónap utolsó szombatján azért jövünk össze, hogy az Ige fényében beszélgessünk. Sokszor egy-egy igeverset, igeszakaszt tanulmányozunk. Máskor valamilyen témát járunk körül, olyan gyakorlati dolgokat, amely többünket is foglalkoztat.

Miképpen tud egy hívő a mai világban eligazodni?

Ebben a közösségben sok szó esik magunkról is. Megismerjük egymást, örömeinket és bánatainkat. Más-más képességekkel, más-más lehetőségekkel, más-más feladattal és más-más körülményekkel, de azzal a közös vággyal a szívünkben, hogy az Isten igéjét hallhassuk.

Várjuk a gyülekezet asszonyait, lányait! Ne gondold, hogy másokat hívunk, kedves Olvasó, hanem Téged, személy szerint!
(Jenei Zsuzsa)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.