Járt már gyülekezetünkben?

Jöjjön el és érezze otthon magát a gyülekezetben! Ezeket szokták kérdezni a kapun belépők:

  • Van-e valamilyen ülésrend, hova szabad ülni? Nincsen ülésrend, nincsen külön férfi-női rész. Bárhova szabad ülni egészen nyugodtan.
  • Gyermekkel hova lehet menni? Van-e nekik valamilyen párhuzamos alkalom? Az iskolások, 6-tól 13 éves korig, belépve a templomba jobbra menjenek a toronyszobába, ott van a felnőtt istentisztelet alatt a gyermek foglalkozás. Tapasztalattal rendelkező felelősök vigyáznak a gyerekekre. A kisebbeknek, 1-től 6 éves korig, a templomon áthaladva, a folyosó végén az emeleten van a gyerekmegőrző.  Kérjük, hogy a gyerekek mindenképp menjenek fel, mert ott életkoruknak megfelelő módon foglalkozunk velük.
  • Az adományokat hova és mikor lehet bedobni vagy odaadni? A bejárat mellett vannak perselyek, azokba lehet bedobni akár befelé, akár kifelé menet az adományokat.
   Ezen kívül lehetőség van istentisztelet után a presbiteri szobában befizetni adományokat, erről szívesen adunk nyugtát.
   Ha valaki átutalással szeretne adományt adni, ezt a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra történő befizetéssel teheti meg.Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykovácsi Fiók, Nagykovácsi, Kossuth L. u. 67., Számlaszám: 65 70 0086-1012 9294 Adományaikat köszönjük! A gyülekezet kizárólag a templomba járók adományaiból tartja fenn magát. Abból fizeti a kiadásokat, az építkezést, javításokat. Semmiféle állami támogatást nem kapunk és nem is kérünk.
  • Egyéb fontos információk:
  • Varga Róbert lelkipásztor szívesen meglátogat bárkit, aki ezt kéri, igényli, vagy esetleg tudunk olyanról, akinek erre szüksége lenne. Telefonon vagy személyesen lehet egyeztetni időpontot. Van lehetőség arra is, hogy gyerekeink iskolai hitoktatásban vegyenek részt, a beiratkozást az iskola intézi.
  • Iratterjesztés a bejárat mellett van, érdemes a könyveket rendszeresen átnézni. Istentisztelet után lehet vásárolni is.
  • A mosdókat a folyosó végén az ajtón túl balra találja.
 • Ha először jár a gyülekezetben, nyugodtan szólítson meg bárkit, örülünk, hogy eljön. Istentisztelet után Varga Róbert lelkész örömmel veszi, ha pár szót váltanak, a kijáratnál kézfogással köszönti a gyülekezet tagjait.

Jézus mondja: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” Máté 11,28