Csütörtöki ige

Olvasandó igeszakaszok:

“Hanem amint meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” 1 Korinthus 2,9

“Az Írás így szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Római levél 10,11

Furcsa azt olvasni ebben a helyzetben, amiben vagyunk, hogy Isten készít valamit az őt szeretőknek. De miért
gondoljuk azt, hogy Isten nem látja a helyzetünket? Hogyne látná! Amikor próbát ad, az nem gyengítés, hanem pont
az ellenkezője. A próbákat az erősek kapják, hogy kipróbálhassák az erejüket, a stabilitásukat. A kísértésekben a gyengék buknak el, az erősek megállnak.

Amikor azt olvassuk, hogy térjünk Istenhez, akkor ez végképp nem azt jelenti, hogy fenyegessen, vagy üssön rajtunk és „kihasználva” a jelenlegi helyzetet megtérésre kényszerítsen bárkit. Ezért tartom idegennek a Biblia lelkiségétől azt, amikor ebben a helyzetben az utolsó idők szörnyűségeivel fenyegetőzik valaki csak azért, hogy megtérésre bírjon embereket.

A félelemből hozott döntés soha nem tartós és nem megalapozott. Isten nem a fenyegetés, hanem a szeretet Istene! Pont a mai részből árad felénk az Isten minden értelmet felülhaladó BIZTATÁSA:
„Amit szem nem látott, fül nem halott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek”

Figyeljük csak!: múlt időben írja: „azt készítette” tehát már akkor is készen volt Isten terve, mikor a járvány még ki sem tört! Változatlan szeretettel és irgalommal fordul felénk. Pontosan tudja azt, mikor lesz vége ennek a helyzetnek, milyen jót hoz majd ki a számunkra ebből (el sem tudjuk képzelni)! Mi pedig mérlegre kerültünk: mi van a szívünkben? Egy ilyen helyzetben kinek-kinek felül kell vizsgálnia az életvitelét, a szokásait, a döntéseit, végső soron az Istenhez való viszonyát.

A másik igehely a római levélből pont abban erősíthet meg bennünket. „Aki hisz (Jézusban) nem szégyenül meg!”. Aki ebben az időszakban még szorosabban „bújik”-fordul Istenhez, az átéli azt a védelmet, békességet, reménységet, amit Isten készített az őt szeretőknek.

Nagyszerű lehetőség az együtt imádkozásra a családi otthon-lét. Most az is kiderül: mennyire és hogyan szeretjük, viseljük el, tudjuk hordozni azokat, akikkel kapcsolatban azt mondjuk, hogy szeretjük őket! Kiderül az is: ki mit ért megértés, szeretet, elfogadás és türelem alatt. Hajaj! Nagyon kiderül! Ülj le! Beszélgess, imádkozzatok! Együtt! Országért, vezetőkért, a gyülekezetért, egymásért, a fiatalokért, idősekért, a gazdaságért, a munkahelyekért, a jövőnkért. Azért, hogy fegyelmezetten viseljük azt, ami most van, hogy ne kelljen százakat temetnünk és ne maradjanak családok nagyapák és nagymamák nélkül. És láthassuk, ahogy az időseink tolják a babakocsikat és szeretik saját és mások gyerekeit, unokáit.

Az Isten szeretet! Soha ne kételkedj benne – mert amit szem nem látott, fül nem hallott és szívünk meg sem sejtett, azt (már el) készítette Isten az őt szeretőknek. Övé ezért egyedül a dicsőség!

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy nincs végünk és nem bűneik és vétkeink szerint bánsz velünk, hanem irgalmas szereteted szerint. Áldunk, hogy nem kényszerítesz semmire sem, de azt akarod, hogy minden ember megismerjen Téged, a világmindenség Urát!

Úgy és akkor és abban használj minket ennek eléréséhez, ahogyan azt Te akarod!

Könyörgünk az országért, hogy el ne pusztuljon az. Könyörgünk azokért, akik most sem akarnak tudni rólad és nem fordulnak hozzád, hanem átkoznak és káromolnak Téged. Urunk, nem tudják, hogy mit cselekszenek.

Kérünk, adj nekünk békességet, beléd vetett reménységet, amely nem szégyenül meg. Te legyél a mi őriző pásztorunk és add meg kérünk, hogy nemsokára újra együtt lehessünk a gyülekezetben és dicsőíthessünk Téged a tőled kapott templomban! Amen.

Varga Róbert lelkipásztor

 

Perselypénz helyett

A templom fenntartásának költségei ebben az időszakban is ugyanúgy jelentkeznek, ezért kérjük, hogy aki szívesen hozzájárul ebben az időszakban is a gyülekezet fenntartásához, ezt megteheti úgy, hogy a gyülekezet számlaszámára utalja át azt, amit erre szánt. A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Számlaszám: 65700086-10129294

Az adományokat köszönettel vesszük!

Keddi ige

Kedves Olvasók!

Mától fogva, amíg a helyzet így marad, heti 2 alkalommal jelenik meg itt és a gyülekezeti hírlevélben egy rövid igemagyarázat biztatásként.

Olvasandó igeszakasz:

“Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.” Zsolt. 25,12

Sokan gondolják azt, hogy életünk döntéseit nekünk kell magunkban, vagy szülők, barátok, társ segítségével meghoznunk. Amennyiben a hozzánk legközelebb álló emberre hallgatunk jó döntéseket fogunk hozni.
A Biblia azonban mást mond. Nem tanítja azt, hogy baj, ha van segítségünk, de azt tanítja, hogy Isten tudja a benne bízókat oktatni/vezetni/tanítani az útra, amelyen járnunk lehet, kell.

Világos figyelmeztetés ez: nem szabad manipulálnunk az életünket vagyis kézi vezérléssel élnünk (manus = kéz – latinul). Nem azzal kell próbálkoznunk, hogy hogyan irányítsuk az életünket, hanem azt kell megértenünk, hogy Isten hogyan akarja irányítani az életünket.

Mivel a megértés időnként fáradtságos és hosszú folyamat eredménye, nem szeretjük és inkább elkerülni akarjuk, mint belemenni. Az alázat az első lépés afelé, hogy taníthatók legyünk, hogy megszűnjünk küszködni, győzködni, és elkezdjünk Istenre figyelni és hallgatni.

Szól Ő – a Biblia szavain keresztül, az igehirdetés szavain keresztül, az imádság szavain keresztül, egy járványon keresztül. Isten végtelen módon szeret minket. Hogy ez mit jelent, elképzelni sem lehet, de Jézus élete és halála világosan megmutatja. Felfoghatóvá vált Isten? Jézus életét, áldozatát nézve, olvasva, hittel elfogadva, bizonyos értelemben igen. Határok között, de igen.

Jézus az, aki lehajolt és most is lehajol a mi értelmünkhöz és szükségeinkhez. Mi alapvetően materialisták vagyunk. Az anyagot látjuk, a matériát és sokszor tényleg csak azt hisszük el, amit látunk, amit megfoghatunk, ami tapintható, érzékelhető a számunkra. Isten pont ezen mutatott, mutat túl Jézus életén keresztül.

Mi nem tudjuk kigondolni, hogy milyen lehet az Isten. Ezért mondta azt Jézus, aki engem látott, látta az Istent, az Atyát! János ev. 10,30 Jézusban láthatjuk meg Isten természetének megnyilvánulását. Jézusnál nincs magasabb rendű. Sem élet, sem igazság, sem jövő. Ő az Élet és az Igazság. Ez olyan, mint a 2×2. Nincs tovább. Ő az Alfa és az Omega. A kezdet és a vég.

Aki Jézust “látja hit által”, annak nincs már szüksége másra. Akivel megtörténik az a csoda, hogy hitre jut, annak érdekes módon nem is kell több, más. Miért? Mert megtalálta azt, amit keresett és ez a békesség forrása, jó és rossz napokon egyaránt. Ez a belső béke független a külső eseményektől, történésektől. Mindegy mi van a világban, itt belül a hívő szívében akkor is békesség van, ha járvány, háború dúl.

Ezt az alapot akarja mindnyájunknak adni Isten. Aki már ebből él, annak mélyebben, erősebben, lehet ebből élni, akinek még nincsen, annak pedig erre akarja az életét építeni. Isten adjon kinek-kinek ilyen békességet!

Varga Róbert lelkipásztor.

Csütörtökön folytatjuk.
 


Perselypénz helyett

Kedves gyülekezeti tagok!

A templom fenntartásának költségei ebben az időszakban is ugyanúgy jelentkeznek, ezért kérjük, hogy aki szívesen hozzájárul ebben az időszakban is a gyülekezet fenntartásához, ezt megteheti úgy, hogy a gyülekezet számlaszámára utalja át azt, amit erre szánt. A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Számlaszám: 65700086-10129294
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykovácsi Fiók,
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 67
 

Az adományokat köszönettel vesszük!

Heti ige

Olvasandó: Lukács 21,10-14.

Kedves Olvasók!

Április első napjaiban érünk a református Bibliaolvasó kalauz szerint a fent írt részhez a Lukács evangéliumában. Az a helyzet, mint amiben most a világ országai vannak, a szekták számára mindig nagyszerű napi illusztráció arra: Mi megmondtuk előre, hogy így lesz. Nem fogunk beállni a sorba. Ilyen helyzetben nincs szüksége arra senkinek, hogy még mélyebbre nyomja valaki. Amikor tehát ezeket a sorokat olvassuk, akkor jó figyelni arra, amit Jézus valóban mondott. Egyrészt már a tanítványok is azt kérdezik Jézustól, hogy mikor lesz mindez? (21,7.v.) “Jézus így válaszolt:” Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket!” ! Tehát: minden esemény lehet megtévesztő esemény! Kétségtelenül ír arról Jézus, hogy lesznek helyi és na- gyobb területre kiterjedő háborúk. (10.v.) Vannak most is. De az is kérdés, hogy a migránsok áradata, valóban az, aminek látszik? Katonaköteles, nem egyszer kiderült, hogy kiképzett, hadviseltek beszivárgása Európába biztosan nem lehet egy háború része? Miért gondoljuk, hogy azt ma ugyanúgy vívnak, szerveznek egy hadviselést, mint 500 vagy 70 évvel ezelőtt?? De Buda 1541-es, törökök általi elfoglalását olvassuk csak el! Akkor hogyan is történt? Vannak földrengések és voltak és lesznek járványok is. Éhínségek ( a legtöbb háztartásban legalább 1 hónapra való tartalék van!) és rettenetes dogok történnek. Nekem az is rettenetes, hogy valaki bántalmaz egy 17 éves lányt és aztán bedobja egy aknába, ahol az áldozat megfullad. Majd az elkövető simán kisétálhat a bíróság épületéből és röhögve! szelfit készít, mert a bírónő (NŐ!!) nem talált elég okot, hogy továbbra is benn maradjon. Mi van ennél rettenetesebb egy szülőnek, vagy testvérnek?

Visszatérve a Biblia szövegéhez: láttunk hatalmas jeleket az égen, amiről Jézus beszél? Nem. Természetesen komolyan kell venni azt, amit mondott a mi Urunk. Megmondta, hogy a templomból Jeruzsálemben kő kövön nem marad, mert lerombolják. Kr.u. 70-ben ez meg is történt, amikor a római csapatok a várost és templomot földig rombolták.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy minden más is beteljesedik, amit mondott. Az utolsó idő azonban már akkor elkezdődött, mikor Jézus Krisztus megszületett. A Zsidókhoz írt levél világosan válaszol: Zsid.1,1-12 “Miután régen sokszor sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk…” Isten tehát megmondja: Jézus eljövetelével elindult az utolsó aión/világkorszak, de nem mondta meg senkinek és nem is fogja megmondani, hogy ebben hol tartunk. Egyszerűen nem tartozik ránk. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy akiket csak lehet hívjunk Jézushoz, mert Ő a mi erősségünk és békességünk forrása, vigasztalásunk és tanácsosunk baj idején. Római levél 15,4: “…békesség, békességes tűrés által reménységünk legyen!” Ez a legfontosabb. Mi a jövőt (hála Istennek) nem ismerjük. Jézus Krisztus azonban igen. Ezért mondja, üzeni azt azoknak, akik hozzá tartoznak és akikek NEM vesz ki a világból, nem vesz ki a tűzből, de megőriz a tűzben!!

Olvassuk el azt a biztatást, ami Pál apostolon keresztül érkezett, érkezik el hozzánk: Róma 8,38. verseiben. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Semmi! Sem járvány, sem földrengés, sem kerítést ostromló tömeg, sem semmi más. Ez a lényeg. Mi pedig húzzuk szorosabbra a hit kötelét, amely összeköt bennünket Jézussal. Amennyiben nincs ilyen összeköttetésünk Vele, akkor valóban itt van a kedvező idő a számunkra, hogy legyen.

Isten óvjon Mindnyájunkat!

Varga Róbert lelkipásztor.

Minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetünk

Kedves Nagykovácsiban élő református Testvérek!

A mai napon a Magyarországi Református Egyház zsinati Elnöksége határozatot küldött a református gyülekezetekhez, amelynek a lényege az, ami várható volt. A mai nappal (március 16. hétfő) minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetni kell. Így már a mai ifjúsági órát, a csütörtök esti imaórát, a felnőtt konfirmációt, a vasárnapi istentiszteletet és a délutáni alkalmakat sem tudjuk megtartani, egészen az utasítás visszavonásáig.

Szomorúságra ad okot ez, ugyanakkor Isten határozott és világos intése is: minden múlandó és bizonytalan, ezt bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni. Egy valami nem. Jézus azt mondta: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem nem múlik el” Máté evangéliuma 24,35. Istentől megengedett ideje van annak, hogy mindenki, de valóban mindenki, Jézusban hívők és Isten nélkül élők egyaránt, elgondolkozzunk azon, mi az, amin sürgősen változtatni kell, hogy ki-ki közelebb kerülhessen Istenhez, mert egyedül Ő a biztos pont, az élet a számunkra. Isten lehetőséget ad azáltal, ami történik arra is, hogy végiggondoljuk: mi a lényeges és mi az, ami lényegtelen. Mi, ki áll az értékpiramisunk csúcsán, Jézus vagy valami, valaki más? Isten szeretete a mi Urunk Jézus Krisztusunk által változatlan. Nagycsütörtök, Nagypéntek és Húsvét felé közeledve, ez még hangsúlyosabbá válhat a szá- munkra.

Vasárnap (22-én), a szószéken (fura lesz az üres templom) elmondom az igehirdetést, azt Gergely István felveszi és utána felteszi a honlapra, ahogyan az eddig is volt. Isten óvjon mindnyájunkat szeretetteinkkel és gyülekezetünkkel együtt.

Bármilyen változás lesz, azonnal szétküldjük ezen az oldalon.”Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel a a kívánságaitok az Isten előtt és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi levél 4. fej. Szeretettel köszöntök mindenkit, adjon nekünk a mi Urunk békességet!

Varga Róbert lelkipásztor

A vasárnapi istentiszteletet a szokásos rend szerint, 10.00-kor megtartjuk!

Kedves templomba járó testvérek!

A vasárnapi istentiszteletet a szokásos rend szerint, 10.00 órakor megtartjuk, gyermekmegőrzés és gyermekistentisztelet is lesz. A gyülekezetünkbe járó egyik gyógyszerész testvérünk a gyógyszertárban készített nagy hatásfokú alkoholos fertőtlenítő szerből a bejáratnál mindenki tudja a kezét fertőtleníteni.

A húsvéti istentiszteletekkel kapcsolatban még nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e tartani, vagy sem. Úgy gondolom, hogy a templomi létszám miatt nem kell aggódni, igyekszünk felelősen gondolkodni és amikor kell döntést hozni.

Szeretettel várunk Mindenkit!
Varga Róbert lelkipásztor

Zenés áhitat ápr. 5-én

Április 5-én zenés áhítatot tartunk a templomban. A gyerekeket is szeretettel várjuk erre az alkalomra!

Időpont: ápr. 5 vasárnap, 17:00 óra
Helyszín: Nagykovácsi Református templom

Biblia és genetika című előadás

Szeretettel várjuk a Biblia és genetika c. előadásra

Időpont: február 16, 17:00
Helyszín: Nagykovácsi Református templom
Előadó: dr. Pauk János (MTA doktora, egyetemi magántanár)
Belépő: ingyenes

A Biblia Szövetség közleménye

Budapest, 2020. január 29., szerda (OS) – Nyilatkozat a keresztyéneket ért támadáshoz

A Biblia Szövetség Egyesület elnöksége, a Jézus Krisztus követőit, a keresztyéneket ért újabb – ezúttal a baloldali ideológiától ihletett – alaptalan és jogsértő politikai támadásra válaszul
– egyrészt emlékezteti Jézus Krisztus szavaira a keresztyéneket: “Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak a világból, azért gyűlöl titeket a világ… De mindezt az én nevemért teszik veletek…” (Biblia, János ev. 15,17-22), illetve “Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek! Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek!” (Biblia, Lukács ev. 6,27-28),
– másrészt tájékoztatja a keresztyének támadóit, hogy életük és politikai hatalmuk egyedül Istentől származik, ezért neki tartoznak számadással gondolataikért, megnyilvánulásaikért, cselekedeteikért,
– valamint hirdeti számukra is Jézus Krisztus golgotai keresztáldozatát, ami az isteni megbocsátás egyedüli alapja,
– végül pedig hívja őket is, hogy higgyenek a bűnbocsánatra vonatkozó bibliai ígéretekben, és válasszák Jézus Krisztus követését, hogy megismerjék a tiszta lelkiismeret, a valódi szabadság, valamint az igazi szeretet örömét, erejét és békességét!

A Biblia Szövetség Egyesület Elnöksége nevében
Viczián Miklós alelnök és Sipos Ete Zoltán főtitkár

Kiadó: Biblia Szövetség
2020. január 29