Húsvéti kézműves délután

Szeretettel várjuk a családokat gyermekeikkel!

Az előkészületek miatt regisztráció szükséges a következő linkre kattintva: https://forms.gle/zgoTkbEwedWyU1w89

Gyülekezeti hittan minden csütörtökön

Baba-mama kör minden második csütörtökön

Mindig ünnep

“A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.” (Példabeszédek 15:15‬ ‭RÚF)

Igénkben azt olvassuk, hogy a jókedvűnek mindig lehet ünnepe. De hát nem lehet mindig ünnepelni! – Vághatjuk rá gyorsan. Természetellenesnek hat a kijelentés, ugye? De vajon a mondat első felére is felkapjuk a fejünket? Mondjuk-e felháborodva: de hát nem lehet mindig rossz napunk! Nagyon sokan vannak, akik szegénységben, és még többen, akik lelkileg üresen, hiányokkal küzdve töltötték az ünnepeket is. A csüggedőnek soha nincs ünnepe. Lehet, hogy mindent elkövet, hogy egyben legyen a család, hogy meglegyenek az ünnep kellékei, de ő maga ugyanaz, mint máskor, a lelki bajai, a természete, a reakciói, a konfliktusai ugyanazok, mint máskor. Így könnyű csalódni: az idei ünnep se volt hangulatos, nem hozott maradandó változást nem hagyott maga után jó érzéseket…

Mi oka lehet az embernek az örömre, amikor ennyi gonoszság, szenvedés és halál veszi körül, akármerre ünnepelne ebben a világban? Pont ez a Biblia jó híre, hogy nem csak ez a világ, nem csak ez a földi élet van. És aki bűntelen, az egy tökéletes világba kerül át a földi élet végén, és ott lehet örökre. A rossz hír, hogy ezt magunktól nem tudnánk kivívni magunknak. A legjobb hír viszont, hogy Isten, a Fiában, Jézus Krisztusban kivívta nekünk, csak hinni kell, és a miénk! Karácsonykor a gyülekezetünkben öröm énekeket énekelünk, emlékeztetve magunkat, hogy az angyal seregek Jézus születésekor nagy örömhírt hirdettek a pásztoroknak: Üdvözítő (üdvösséget, mennyei létet elhozó) született ma nektek!

Van, aki már éli annak a csendes örömét, hogy akármi lesz vele itt, meggyőződése, hogy az örökkévalóságban ő nevet a végén Istennel. Van aki mégis hite ellenére is csüggedő maradt. Lehet, te is levertnek érzed magad! Károli fordításával bátorítalak, aki nemcsak jókedvről beszél, hanem vidám elméről. A hit lépése ma és ahányszor csügged a szíved, hogy megköszönöd Jézusnak, hogy nem fog örökké tartani a problémád miatta, és tudatosan döntesz előtte: “Uram, nem hagyom magam ma lelombozni a Kísértő által. Adj jókedvet, adj erőt és örömet, hogy reménykedve menjek tovább veled!” És tudatosan nézd a legjobbat magadnak, és add a legjobbat magadból minden helyzetben. Így lehetsz minden időben, a csüggedést elfelejtő, jókedvű: kedves, lelkes, humoros, tettre kész. Akinek ünnep a közelében lenni. És aki közben – mintegy öngerjesztő folyamatként – maga is beleéli magát az ünneplésbe, amire Isten felszabadította.
Ámen.

Horváth Ádám lelkipásztor

Ünnepek között a padlón?

Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” (‭‭Zsoltárok‬ ‭73‬:‭26‬ ‭RÚF)

Nemcsak az ünnep múlik el, hanem minden. A jó és a rossz pillantok egyaránt. Az ajándékok kibontva, ami tegnap még izgalmas volt ma már megszokott. A rend helyén már rendetlenség. A vendégek fogadására, családi ünneplésre átrendezett szoba is újra a régi. Lehet volt bennünk egy felfokozott hangulat, ami mára inkább fáradtság. Vagy sodródtunk életünk eseményeivel az ünneptől függetlenül is, és felkapjuk a fejünket, hogy újra elszaladt egy év mellettünk.

Elfogytál, kimerültél az ünnepek közötti időszakra? Kétségek és rossz érzések gyötörnek, amikkel eddig időd se volt foglalkozni? Összezárva a családoddal úgy érzed visszaüt, hogy eddig nem tudtál velük foglalkozni? Kiszolgáltatottnak, védtelennek, gyengének, rossz irányba haladónak érzed magad? Félelmek gyötörnek, amikor életed változásaira, azok rohamos tempójára gondolsz?

Aki bízik abban, hogy Jézus Krisztus , nemcsak egy bepólyált kisbaba volt a jászolban, hanem Ő Isten Fia, aki azért lett emberré, hogy mi Isten gyermekeivé legyünk, annak lehet fáradt, lehet kétségeskedő, zaklatott, kicsi a hite, de hitének tárgya szikla szilárd. Elmúlhat, változhat minden az életedben, de ha Istened az Úr, Ő melletted marad. A lelkednek Ő a biztos pontja, ereje, tartós értéke. Ő aki tegnap is jó volt, és holnap is jó lesz hozzád! Készülj vele az óév lezárására, az új év elkezdésére és legyen imádságod ez az Ige, mikor úgy érzed, elenyészik a tested,a lelked! Éld át újra Isten közelségének jóságát! Épülj abból!

Horváth Ádám lelkipásztor

Ünnepi alkalmak

A szeretet ünnepe?

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket!

“Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”‭ (1János 4,9 RÚF)

Kórusunk énekei között köszöntöttem ezzel az Igével az adventi koncertre, a katolikus templomba látogató lakosokat.

Ha bárkit megkérdezünk, aki ismerni véli az ünnepet, hogy miről szól karácsony, a szeretetet vagy annak valamilyen kifejezési módját vágná rá. A szeretet ugyanis lehet gondviselő (evés, ivás); meglepő, nagyvonalú és örömet okozó (ajándékozás); békesség teremtő (szabadság, nyugalom, kényelem); pompás (díszek, rend). De sokan elfelejtik, hogy a karácsony Isten szeretetének ünnepe és első sorban az Ő szeretetéről szól, amelyet irántunk kinyilvánított. Nemcsak beszélt, hanem ki is mutatta, hiszen csak így érdemes szeretni.

Nem tudom vannak e elvárásaid a szeretetével kapcsolatban: “Ha Isten szeretne, ha fontos lennék neki, akkor… ” – Vajon milyen feltétellel folytatjuk? “… sikeresebbnek… egészségesebbnek… gazdagabbnak…boldogabbnak… jobbnak kellene lennem…”

Tudnod kell, hogy Isten szeret és fontos vagy neki, akkor is, ha most nem is érzed így a körülményeid alakulása nyomán. ABBAN nyílvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az egyszülött Fiát küldte el a világba. A legkedvesebbjét, az Életét adta oda, a tiédért. Hogy ne giccsel szúrja ki a szemed, hanem megmutassa, hogy a szenvedéseid világába jött el, azért született, hogy a terheid, a bűneid elhordozza a kereszten és feltámadásával összekössön a téged szerető Istennel.

Élhetsz általa. Örökké Istennel, aki maga a Szeretet. Meríthetsz belőle erőt, ihletet elengedéshez, megbocsátáshoz, önfeláldozáshoz és ennek nyomán valódi éltető szeretethez. Először élj belőle: az igei alkalmakon, istentiszteleteken, egyéni csendes imádságban, Igeolvasásban az ünnepben is! Aztán kapj tőle, a vele való kapcsolatodból annyi békét, hálát, örömöt, amiből juttathatsz hiányérzet nélkül másoknak is szükség szerint gondviselést, nagyvonalúságot, békességet, pompás érzéseket!

Horváth Ádám lelkipásztor

Meghívó

Következő istentiszteletek

Okt. 29. vasárnap, 10:00, úrvacsorás istentisztelet – igét hirdet: Varga Róbert lelkipásztor

Okt. 31. kedd, 18:30, reformáció emlékistentisztelet – igét hirdet: Varga Róbert lelkipásztor

Nov. 5. vasárnap, 10:00, istentisztelet – igét hirdet: Horváth Ádám új lelkipásztorunk

Nov. 12. vasárnap, 10:00, búcsú istentisztelet Varga Róbert lelkipásztorunktól – igét hirdet: Varga Róbert lelkipásztor

Keresztények ismerető jele

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Efézua 4,32)

Elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna – amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. (Kolossé 3,13)

Amikor Saulus megértette, hogy azok, akiket ő korábban üldözött és halálra is adott jó párat a keresztények közül, testvérnek szólítják, egészen összetörhetett. Megértette, hogy az igazi keresztények, a hívő Krisztus követők egyik, ha nem legsajátosabb ismertetője az, hogy tudnak, akarnak és főleg mernek megbocsátani azoknak, akik bántották, üldözték vagy börtönre adták őket. Pál előtt pont az tette bizonyossá, hogy aki hisz az más emberré lesz, amit látott és tapasztalt azoknál, akik már Jézussal jártak.

Megértette, hogy amikor még Jézus nélkül csak a zsidó vallás előírásai közt élt, és azt hitte, hogy ez kedves Isten előtt, teljes tévedésben volt. Három nap alatt igazi, soha nem tapasztalt békességre jutott. Anániás testvérként köszöntötte, úgy is fogadta, szerette, és ezt akkor élte át életében először. Pál a damaszkuszi úton megvakult, de Damaszkuszba érve látni kezdett, pont azok által, akik egyértelmüvé tették: megbocsátottak neki, mert szeretik, és mert ő is Jézus követője lett, és azért is, mert ez következik abból, ha hisznek. Vagyis a vallás és a keresztyén hit egyértelmű és világos különbözősége itt vált nyilvánvalóvá a számára. Amit később a II.Korintus 5,19-ben le is írt: “Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot és ránk bízta a békéltetés igéjét”.

Van-e ilyen Jézus Krisztustól kapott, az Istennel megtörtént megbékélés és kibékülés a szívedben? Pont ennek a hiánya miatt pusztítanak háborúk. A szomszédban és Keleten is. Az Isten békessége nélkül soha nem lesz igazi békesség.

A keresztény hívő ember ismertetőjele az Isten békessége. A megbocsátás és másik feltétel nélküli szeretete. Jézus pont ebben adott példát: sőt életét adta azért, hogy mi más emberekké lehessünk. Ő volt a Biblia szerint a prototípus, és akik Őt követik, azok lassan, de biztosan hasonlóvá lesznek Őhozzá.

Elbúcsúzom a kedves olvasóktól, ez volt az utolsó írásom a gyülekezeti honlapra. Isten adjon békességet, erőt és józanságot a Krisztusba vetett hit által Mindnyájunknak!

Varga Róbert lelkipásztor