Csütörtöki lelki kenyér

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!


Olvasandó: Máté ev. 8,23-27


Vihar mindig támad, nem csak a tengeren, de az ember életében is. Vannak olyan „életviharok”, amelyek összetörhetik bárki békességét, a másokkal való közösséget. Minden elkövetett bűnnek is lehet egy-egy lelki vihar a következménye.

A viharban a tanítványok átélik: tehetetlenek. Megszerzett tudásuk, fizikai erejük és „ötleteik” nem érnek semmit sem. Sokszor mi is kigondolunk az élet viharaiban emberi megoldásokat, de azok nem működnek. A hullámok átcsaptak a halászbárkán és még az is kétséges volt, hogy megmenekülnek-e egyáltalán?

Amikor az ember a saját kezébe veszi a megoldást, akkor előbb-utóbb rájön: életünk történéseiben nem csak nem tudunk eligazodni, hanem a legtöbb
esetben fogalmunk sincs arról, hogy mit kellene tenni, hogy kikeveredjünk egy-egy helyzetből, állapotból.

A végén odamennek és felkeltik Jézust, akik békésen alszik a viharban is. Ez a belső, szívbeli békesség az, amit nekünk is adni akar. Vihar idején is tudhatja az, aki hisz Jézus Krisztusban: élete, bajai, a történések, mind Isten kezében vannak. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint a tanítványok: csak
amikor mindent elborít az áradat, amikor átcsapnak rajtunk a következmények, akkor fordulunk Jézushoz. Ő úr a viharokon is. Ura az időjárás viharainak és az emberi élet viharainak is. Ő túllát mindazon, ami emberileg éppen látható. Kezében van a vihar is, hiszen időnként pont Ő engedi meg, mert van Istennek megengedő akarata is – a viharokat, hogy tanuljunk és erősödjünk, azok által. Mivel kezében tartja a világmindenséget, ezért a vihart is le tudja csendesíteni. Itt is „csak” szól.

Mindent Isten szava végez el. A lelkekben és a természetben is. Szólt a teremtéskor, hogy „legyen!”, és úgy lett! Akiben él a Krisztus, aki benne hisz, él, annak az életében Jézus Krisztus ugyanúgy lecsendesíti, megoldja, elrendezi a viharokat, mint itt a tengeren.

Te kit hívsz, ha viharba kerülsz? Kihez fordulsz? Ki a segítséged?


Varga Róbert lelkipásztor

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó testvérek!

Olvasandó: Máté ev. 3,3-17. 

A keresztyén világ ma Jézus megkeresztelkedésére emlékezik. Keresztelő Jánoshoz tömegek mennek ki Júdea pusztájába, hogy hallgassák azt, amit mond és megkeresztelkedjenek.

János számára már világossá vált, hogy Jézus a Messiás. Keresztelő János előtte is azt mondta magáról, hogy Ő csak a Megváltó útkészítője. Annál inkább megdöbben, amikor Jézus arra kéri, hogy János őt is keresztelje meg. Az akkori zsidó gondolkodás szerint a Messiás eljövetele nem lehetett máshogyan, mint egyértelmű, mindenki számára látható hatalomátvétellel. Aki a Messiás, az kiűzi a megszálló rómaiakat és az őt megillető trónra ül, mint király.

Amikor Jézus megkeresztelkedett, nem azért, mert bármilyen bűne lett volna, hiszen bűntelen volt, hanem azért, hogy az Istentől elszakadt ember mellé álljon. Közösséget vállal az emberiséggel. János tiltakozására: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj Jézus és Te jössz énhozzám? Jézus azt válaszolja: „Engedj most nekem,… hogy így töltsünk be minden igazságot” (15.v).

Az igazság az: áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért hangzik el ez a mondat „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét” (Ján. ev.1.) A világ bűnét, nem bűneit. Az eredendő bűnt és minden egyéb bűnt is. Jézus az a bárány, aki feláldoztatott  a Golgotán minden bűnünkért. Jézus azt a bűneset miatt leszakadt hidat építette újjá, amit az ember lerombolt, amikor fellázadt az Isten ellen. A bocsánat pont ezt jelenti: elvállal minket, megbocsát nekünk, eltörli álnokságainkat és vétkeinkről többé nem emlékezik meg. János evangéliuma azt is leírja, hogy Isten lelke Galamb képében leszállt Jézusra a megkeresztelkedése után a Szentlelke és ő bizonyságot tett arról, hogy Jézus az Isten Fia. A galamb az új szövetség és az új világ eljövetelét hirdette.

A kegyelmi idő eljött. Karácsonnyal elkezdődött az, amit Isten már régen eltervezett: aki csak akar megmenekülhet. Amikor az özönvíznek vége lett, és annyira megszáradt a föld, hogy kimehettek a bárkából, ezt abból értették meg, hogy a Noé által kibocsátott galamb olajfaággal a csőrében tért vissza. Ez azóta is a béke jelképe. Mi ebben az új, de utolsó korszakban élünk, a kegyelmi időben, Isten hív magához, mert szeret.

Varga Róbert lelkipásztor

Újévi kirándulás

Kedves Testvérek!

Holnap, azaz 2021. január 1-jén, délelőtt 11 órakor indulunk a hagyományos újévi kirándulásra a Nagy-Szénásra. Találkozás a templom előtt.

Várunk mindenkit szeretettel!

Csütörtöki – óévi áhitat

Olvasandó: Luk.2,25-30

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A 2020-as asztali naptár utolsó lapjához érkeztünk. Egyetlen nap van hátra, a mai, és vége ennek az évnek. Ahogyan áthajtjuk az utolsó lapot, úgy ér véget nem csak ez az év, de az egyszer majd életünk is. Visszafelé nem mehetünk, csak előre. A zsoltáríró azt írja: gyorsan tovatűnik, mintha röpülne.

Amikor fiatal valaki siettetni akarja, hogy minél előbb elérje a felnőtt kort. Amikor felnőtté válik, rájön, nem csak a lehetősége lesz korlátlan, de a felelőssége is. A mai rész azonban egy olyan emberről ír, aki Jézus korában az akkori átlag életkorhoz képest nagyon sokáig élt. Átélhetett háborút, járványokat, megszállást betegséget, az öregség minden kínját, mégis valami határtalan derű árad a sorokból, ahogyan Lukács Simeonról ír. Tudta, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja meg a Messiást. Azután egy napon, nem csak úgy, hanem Isten Lelkének indítására bemegy Jeruzsálembe a templomba és találkozik Józseffel, Máriával és a nem sokkal azelőtt született Jézussal. Boldogan vallja meg: „Látták szemeim a Te üdvösségedet”. Vagyis Izrael számára most kezdődik az igazi élet. Eljött az, akire több ezer éve vártak. Látta Jézust, ezért békesség van a szívében, úgy is, hogy tudja: Jézus életének a kezdte az ő életének a végét jelenti.

Jézus meglátása nélkül a halál kezelhetetlen és megoldhatatlan probléma az ember számára. Annak, aki hitben él, jár, „látja, meglátja” Jézust, Ő lesz egész életének a megoldása és értelme. A Lélek mindig jól vezet. Jól vezette Simeont, és ha kéred és akarod, jól vezet téged is, az egész új esztendőben. Simeon a karjába vette Jézust, és áldást mondott. Mi hit által, hitben hazavihetjük Jézust, ugyanúgy lehetünk Krisztus hordozók, mint Simeon. Micsoda újévi program!

Isten adjon Mindnyájunknak áldott, békés, új esztendőt!

Varga Róbert lelkész

Szilveszteri, újévi istentiszteleti rend

2020. December 31. csütörtök, 18.00 Istentisztelet, online

2021. Január 01. péntek, 11.00 Istentisztelet, online

2021. Január 03. vasárnap, 10.00 Istentisztelet, online


Még korai lenne a templomot kinyitni, mivel a gyülekezetből legalább 20 fő koronavírusos lett, így a biztonságot szem előtt tartva marad az online lehetőség.

Varga Róbert lelkipásztor

Bibliaolvasó kalauzok

Bibliaolvasó kalauzok érkeztek!

Bár a templomban most nem lehet őket megvásárolni, aki szeretne, írjon a kneippvirag@gmail.com emailcímre, és utána érintés mentesen átveheti a Szent Anna utcában. A kalauzok ára 300 Ft, kérjük a testvéreket, pontos összeggel készüljenek.

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

1 Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. 3 Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4 És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. 5 Azok pedig azt mondták: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6 És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izráelt. 7 Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8 elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: Menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. 9 Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. 10 A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. 11 Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Máté ev. 2,1-11)

Amikor karácsony este Jézus megszületett, akkor a bölcsek a csillag vezetése alatt jutottak el a jászol bölcsőhöz. Ők csak a csillagot látták és a gyermek Jézust.

Mi már sokkal többet tudunk és “láthatunk”. Ismerhetjük Jézus hatalmát, ahogyan parancsolt a szélnek és viharnak, betegségnek és halálnak. Ismerhetjük Őt, ha hiszünk és bizonyosság lehet a szívünkben: Ő az, akire olyan régóta várt a világ. Ismerhetjük könyörületes szeretetét, bűnbocsátó irgalmát. Tudjuk, hogy miért és hogyan halt meg a Golgotán. Bevégzett áldozata megváltásunk és a bűnbocsánat alapja. Helyettes halála elég volt Istennek, hogy érte minket szabadon engedjen és új élettel ajándékozzon meg. Találkozhatunk vele igéje olvasásakor, az imádság csendjében.

Most ugyan nem lehetünk együtt a gyülekezet közösségében, de ott is jelen van és itt is velünk van a képernyő előtt.

A bölcsek megajándékozták a Messiást azzal, amit adni tudtak, mi neki adhatjuk a szívünket és Ő megtölti azt mennyei ajándékokkal. Békességgel, józansággal, Istentől való szeretettel és örömmel. Mit adsz neki és mennyit? Az idődből, a fizikai erődből, a munkaerődből, a szavaidból az ő céljaira?

A bölcsek elmentek, miután meglátták Jézust. Te maradj Vele, mert Ő veled akar maradni, egész hátralévő földi életedben! Ennél nagyobb ajándékot nem kaphatsz karácsonykor! 

Áldott, békés karácsony estét, ünnepet kívánok Mindnyájuknak! 

Varga Róbert lelkipásztor

 


Csütörtöki lelki kenyér

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

“Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent: Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te beszéded szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet” (Lukács 2, 28-30)

Mire tanít az, ami Simeonnal történt? Arra, ami egy ember életében a legfontosabb: felismerni Jézusban a Megváltót.

Aki hisz Jézus Krisztusban, annak az élethez és a halálhoz is más a hozzáállása. Békessége van életében és békességgel megy át az örökkévalóságba a Jézus által elkészített helyre.

Jézusban meglátni a Megváltót, ez csak “úgy” nem lehetséges, de Isten Lelke segítségével igen. Pontosan úgy, ahogyan olvassuk: Simeon a Szentlélek indítására ment a templomba. Isten Lelke az, aki elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt, amit tudnunk kell. Simeon világosan látta, hogy Jézus kettéosztja az emberek közösségét. Hívőkre és Istent tagadókra. Melyikbe tartozol – aki ezt olvasod?

Simeon nem csak megláthatta Jézust, a Megváltót, hanem szó szerint a kezébe is vehette Őt (28.v.) Mi is lehetünk Krisztoforoszok, Krisztust hordozók!

Anna, a másik idős ember, aki találkozik Jézussal, erőtlensége által is erős volt, maradt. Másban nem tudott segíteni, de imádsággal és böjtöléssel hordozta a rábizottakat. Misszionárius lett.

Megvallhatjuk Simeonnal együtt: “Megátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak” és elmondhatjuk a jó hírt, ahogyan azt Anna tette (38.v.). Mindazoknak, akik szabadulásra, bűnbocsánatra, új életre vágynak, akik megváltásra várnak! 

Varga Róbert lelkipásztor 

Csütörtöki lelki táplálék

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét (János ev. 1,14/a)

Isten igéje valójában mindig teremt. Amikor a világot teremtette, az is szavára állt elő. Amikor János az evangéliumát leírja, ott is a teremtő ige újszövetségi megfelelője áll. Isten szaváraa semmiből előállt az a világ, amit az ember a lázadásával lassan, de biztosan teljesen tökretesz. Nem tudjuk őrizni és művelni, ahogyan azt Isten parancsolta, mi művelés címszó alatt a legtöbb esetben kárt okozunk, a jövő generáció nyersanyagait is ellopjuk.

Amikor János azt írja, hogy az “Ige testté lett” valójában Isten az ember számára egyedül érthetőre, az anyagra fordította le önmagát. Mi alapvetően materialisták vagyunk. Azt hisszük el, amit látunk, ami megfogható. Isten tudja ezt, ezért akarja szívünk, lelkünk fölfelé, önmaga felé fordítani.

Nem kell tovább keresni az élet értelmét, mert az Jézus Krisztus. A vele való személyes közösségben kiteljesedik az életünk és beteljesedik az Isten terve. A történelem egy pontján, Jézus Isten szava által megfogant Mária méhében – hallotta Isten szavát és Isten szava a Szentlélek által megfogant. Nem József volt a vér szerinti apja és Mária is csak kihordta Jézust. Ezt nem érteni kell, mert azt úgysem tudjuk – hanem elhinni. Bízni Istenben, hogy szava igaz és beteljesedik, minden úgy lesz, és úgy is lett, ahogyan azt ígérte Isten a próféták által. Mi már tudjuk, hogy így van.

Advent időszakában beszéltünk erről bárkinek: Isten karácsonykor valóra váltotta ígéretét, megszületett a Megváltó, aki meghalt értünk a kereszten.

Békés adventi készülődést kívánunk!

Varga Róbert lelkipásztor

Csütörtöki áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Olvasandó: Lukács ev. 1,5-25

Mindent lehet megszokásból végezni, úgy tűnik, még az ószövetségi papi szolgálatot is. Amikor Zakariás került sorra, elvégezte azt, ami a feladata volt a füstölőáldozati oltárnál. Aznap azonban, minden megváltozott. A templom félhomályában Isten angyala jelent meg és egyértelmű, világos üzenete volt: Isten megtöri Erzsébet meddőségét és fiút fog szülni.

Az ókori gondolkodásban a meddőség mögött mindig valamilyen bűnt gondoltak és büntetésként értékelték azt, ha egy nő nem tudott szülni. Erzsébet megszülte Keresztelő Jánost, aki Jézus útkészítője volt. Mivel Zakariás nem hitte el, hogy igaz lesz, amit az angyal mondott, néma maradt egészen addig, amíg ki nem jelentette, hogy a gyermeknek János a neve (60.v.)

Isten szava a maga idejében mindig beteljesedik. Ember meg nem akadályozhatja azt. Megszületett Keresztelő János, és Jézus is. Isten minden szava igaz. Ott akkor, itt ma, és holnap is így lesz. Ő az, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ezért aki hozzá köti az életét, arra nézve igaz Isten ígérete: Örök élete van és nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Isten ezt szánja mindnyájunknak: ismerjük meg Őt és Jézust, az egyszülött Fiút.

Karácsony előtt megmozdult a menny és angyalok/küldöttek jöttek erre a földre, hogy bejelentsék: megszületik a Megváltó. Kiderült: Isten mindig igazat mond, megbízható, és örökkévaló az ő szeretete. Karácsony, nagypéntek és húsvét, egymás után sorban erről beszél. Vegyük komolyan, hogy Isten szava igaz és beteljesedik!

Varga Róbert lelkipásztor