Csütörtöki lelki táplálék

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek! 

Sokan megdöbbentek azon, hogy 29-én már advent első vasárnapja van. Az idén ez egészen gyorsan jött. Arra is emlékezünk, hogy 2012. november 24-én volt az új templomunk felszentelése. Együtt örülhetünk annak, hogy azóta szépen megtelik vasárnapról vasárnapra. Remélem, hogy nemsokára megint megnyithatjuk az ajtót és együtt ünnepelhetünk! 

Olvasandó: Luk. 1,46-56 

Mária énekel, miután világosan megértette az angyal által közvetített isteni üzenetet: Nemsokára megérkezik a Megváltó a világba. Azt a kegyelmet magasztalja, amelyben részesült. Egészen különleges szolgálat lett az övé: kihordani és megszülni a Messiás emberi testét. Mária énekel Isten szent nevéről, szentségéről, és arról, hogy a Megváltó azért jön, hogy az embert visszatérítse az Istenhez. Ez egyedül csak Ő tudja megtenni, elvégezni. Emlékeztet bennünket is az éneke által, hogy Isten szeretete kíséri az emberiséget nemzedékről nemzedékre. Ezért nincs még végünk! Énekel és örül, az új kegyelmi szövetségnek. (55.v.)

Mária Istenbe veti bizalmát, hiszen még csak igéret az, hogy eljön a Megváltó. A hit számára Isten ígérete és annak teljesülése egyet jelent. Ezért “magasztalja”  lelke Istent és ezért “örvendez”.

Mi mikor dicsőítettük utoljára Isten? Volt olyan, hogy hálaének szólalt meg a szívünkben, az Ő kegyelméért, bűnbocsátó szeretetért? Emlékezzünk arra, amit már megadott Isten, és alázatos szívvel emlékeztethetjük arra Őt, amit még nem.

Jusson eszünkbe, hogy a karácsony és a húsvét Isten szeretetének és irgalmának a jele és ténye. Az advent szó jelentése: eljövetel. Erre gondolunk, amikor várjuk a karácsonyt. Egyszer véget ér majd az adventi időszak is, és nem lesz több karácsony, mert másodszor is megjelenik az, akit most még csak várunk! Készen vagy erre a találkozásra?

A világban dúló vírus ellenére is áldott készülődést kívánok!

Varga Róbert lelkipásztor

Gyerek-istentisztelet – Törvényadás a Sínai-hegyen

Kedves Szülők és Gyerekek, 

Fogadjátok szeretettel a mai gyermek-istentiszteletet.

Áldott vasárnapot, 

Keresztfalvi Mariann és a gyermekmissziósok

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

“Jézus pedig azt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától!” (Mt 16,6)

A képmutatás azt jelenti: mást gondolok, mondok és cselekszem. Nincs összhang. Mint amikor a 100 Ft-os érme egyik oldalán kép van, és a másik oldalán is. Nincs fej és írás, csak 2 fej, és 2 írás, vagyis hamis a pénz.

A  képmutatás is hamissá teszi az embert. A képmutató mást tesz, mint amit mond, a belső lelki élet elhanyagolása, elhanyagoltsága miatt is lehet ez, hiszen meg kell őrizni a látszatot, de mögötte nincs tartalom. Az ilyen ember sokszor kemény erkölcsöt hirdet mások gyengeségeivel szemben, de a maga bűneire nézve elnéző. Ezért az élete erőtlen, gyümölcstelen és nem vonz másokat Krisztus követésére, hiszen kinek kell “hamis pénz?”

Amikor az utcán “igazi” arany ékszert kínálnak kéz alatt, a józan ember tudja, az nem más mint gagyi, csak aranyozott, de belül nem arany. Sok  külsőre “arany” keresztyén van, de belül gyümölcstelen és üres.

Hogyan lehet a képmutatás állapotából kigyógyulni, kijönni? A képmutatás sokszor nem tudatos, ezért nem könnyű felismerni. Isten és önmagunk előtti őszinteség kell. Isten bárkinél rámutat arra, ha valakit ez bűn terhel. Kérjük, és ő szemrehányás nélkül ad bölcsességet, látást, bűnbánatot és szabadulást is. Jézus ezért is odaadta az életét.

Varga Róbert lelkipásztor

Gyerek-istentisztelet online anyaga

Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel küldjük nektek az alábbi fájlban a mai gyerek-istentisztelet anyagát: http://refnagykovacsi.hu/gyermekistentisztelet-11-15/

A mai igehirdetés megtekinthető You Tube-on

A következő linken elérhető a gyülekezet yoututbe csatornája, ahol a mai igehirdetés megnézhető: Mi Atyánk magyarázat – 11. rész

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

“Ezek voltak a fazekasok, akik Netáimban és Gedérában laktak. A király mellett laktak ott, az ő szolgálatában.” (1 Krónikák 4,23)

júda leszármazottai voltak azok, akikről itt olvasunk. A nemzetségtáblázatokat általában átlapozza midenki, azt gondolván, hogy unalmas, és nem is lehet bennük üzenet. Pedig ez nem így van. Amikor olvassuk a Biblia elején a nemzetségtáblázatokat, csak annyi áll ott: élt ennyi és ennyi évet, azután meghalt.

Aztán felbukkan egy név: Énók. Az 5 Móz.18-24 aztírja: Énók az Istennel járt, egyszer csak  eltűnt, mert magához vette őt Isten. Vagyis nem halt meg. Istennel járt, Isten pedig magához vette.

A fazekasok nevét nem ismerjük. A király szolgálatában álltak és a király megbecsülte őket. Minden munkának az adja meg az értékét, hogy mi célból, kinek  kiért végezzük. Ezért nem az a lényeg igazán, hogy mit csiná- lunk, hanem az, kinek végezzük!

Mindent lehet Isten dicsőségére végezni, és lehet csupán saját hasznunkra. Netaimban és Gederában laktak, ez a két szó azt jelenti: tövisek és sövények mellett. Nem valami kellemes hely, de nekik az volt a lényeg, hogy a király megbecsüli őket. A király birtokán volt a helyük, és ez elég volt számukra. A király gondoskodott róluk. Szállás, étel, fizetés- vagyis eltartotta őket.

Így van ez ma is a keresztyénekkel. A  Királyok  Királya az Uraknak Ura, Jézus Krisztus az, aki megtart és eltart mindenkit, aki hozzá tartozik, benne hisz. Az Ő oltalma alatt, “birtokán” élni a békesség forrása és a legnagyobb biztonság a számunkra. Még akkor is, ha vannak “tövisek” az életutunk sövényei mellett.

Te a Király munkása vagy? Hiszel benne? Ő az életed Ura, Királya? 

Varga Róbert lelkipásztor

Közlemény

Kedves Testvérek!

A Dunamelléki Református Egyházkerület vezetése arra kérte minden református gyülekezet vezetését, hogy mérlegelje a templomi istentiszteletek megtartásának kockázatait, ill. az on-line módra való áttérés szükségességét.

Mivel a vírushelyzet nem javul, sőt rohamosan terjed a fertőzés, tegnap a Nagykovácsi Gyülekezet Presbitériuma, főgondnoka és lelkipásztora 99 %-ban azt támogatta, hogy óvatosságból, és a templomba járók iránti felelősségteljes szeretetet szem előtt tartva, 2020. november 15-től, 4-6 vasárnap délelőtt, áttérjünk az on-line istentiszteleti módra úgy, mint tavasszal.

Egyben a hétközi alkalmakat is szüneteltetjük addig, amíg a helyzet nem javul.

Minden vasárnap 10.00-kor meghallgatható lesz az igehirdetés, a refnagykovacsi.hu gyülekezeti honlapon. Dolgozunk azon is, hogy látható is legyen az alkalom, ne csak hallható. Amennyiben műszakilag ezt sikerül megoldani, külön jelezzük, hogy hol, milyen formában, stb. lehet képileg is megnézni és meghallgatni az igehirdetéseket.

Változatlanul mindenkivel szívesen beszélgetek, ha ezt valaki igényli. A 20 91 75 888-as mobilon, a 355-849-es városi számon, ill. a varrrob@gmail.com e. levél címen- ahogyan eddig is- bármikor elérhetnek engem.

Minden egyéb információt a már említett honlapunkon olvashatnak. Isten őrizzen mindnyájunkat addig is, amíg újra visszatérhetünk a templom épületébe, remélve, hogy akkor már Úrvacsoraosztás is lehet!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a honlapra feltöltött igehirdetések meghallgatására, az on-line együtt imádkozásra, vasárnap esténként 1/2 9-től.

Isten őrizzen bennünket!

Varga Róbert lelkipásztor és a Presbitérium, 2020.11.08.

Perselypénz helyett

Kedves gyülekezeti tagok!

A templom fenntartásának költségei ebben az időszakban is ugyanúgy jelentkeznek, ezért kérjük, hogy aki szívesen hozzájárul ebben az időszakban is a gyülekezet fenntartásához, ezt megteheti úgy, hogy a gyülekezet számlaszámára utalja át azt, amit erre szánt. A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Számlaszám: 65700086-10129294
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykovácsi Fiók,
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 67
 

Az adományokat köszönettel vesszük!

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Mert egyszer is, másszor is el akartunk menni hozzátok, kiváltképpen én, Pál, de megakadályozott minket a Sátán. (1 Thessz.2,18)

Mi nem nagyon szeretjük az akadályokat. Időnként személyes sértésnek tartjuk, ha valami nem úgy alakul, történik, ahogyan azt mi elgondoltuk, terveztük. Thesszalonikában nagy békességben éltek a gyülekezet tagjai. Nem voltak sokan, de a kicsiny közösségben nagyon szerették egymást. Pál apostolt lelki atyjuknak tartották és amikor csak elment hozzájuk mindig örömmel fogadták.


Az akadályok felmerülése az ember életében mindennapi esemény. Itt azonban nagyon feltűnő az apostol megjegyzése: „megakadályozott a Sátán”. Kiderül ebből, hogy ha korlátozottan is, de a világban működő gonosznak van hatalma. Még arra is, hogy a hívők életében akadályokat támaszszon.

Sokan nem csak a vírust, de az Ördög, a Sátán létezését is tagadják. A Sátán az ószövetségi elnevezése a gonosznak, azt jelenti: „Vádló”. A Diabolosz, az újszövetségi megfelelője, azt jelenti összezavar, egymásnak ugraszt, veszekedést okoz. Nem is kell mondani, hogy hány ember, család életét keserítette már meg a Diabolosz. Pált is megakadályozta abban, hogy Thesszalonikába menjen.


Mi ilyenkor a teendő? Az apostol ezt alázatosan elfogadta, nem tudta, hogy Isten miért engedte meg, hogy ne tudjon elmenni a testvérekhez, de azt tudta, hogy az ő mennyei Atyja, soha nem téved. Ez a kiindulási pont.

Időnként az akadályok azért jelentkeznek, mert a hitünk erősségét méri az Isten. Lássuk magunk is, hol állunk?! Az Istennel kapcsolatos, hitbeli kételyek támasztása, soha nem Istentől van. A „csakugyan azt mondta az Isten”- pedig ott olvasható a Bibliában, amikor az Édenben a Sátán Isten ellen fellázította az első emberpárt, ezzel a lelki és testi halálukat okozta. A csakugyan szó mindig az ördögtől van, ha ezzel Isten szeretetét, gondoskodását és tervét kérdőjelezi meg.

Az is lehet tőle, amikor halogatása bír rá. Majd holnap, elvégzem, majd holnap, elmegyek oda, ahova kell, majd holnap megtérek Istenhez.

Rábír felesleges kiadásokra és belekergethet beláthatatlan végű adósságcsapdába.

Lehet akadály a tétlenségre való buzdítás is. Az Ördög nem bánja, ha egy keresztyén nem tesz semmit, csak az Isten akaratát ne kérdezze. Azt akarja, hogy felejtsük el a hívogatást Krisztushoz, ne beszéljünk a hitről, ne látogassunk betegeket, ne akarjunk Isten szavával vigasztalni, bátorítani. Ne mondjunk és ne tegyünk semmit, foglalkozzunk csak saját magunkkal. Elvonja Istenről és az engedelmességről a figyelmünket, legyünk mi Isten ügyében az akadályok.

Az Istennek engedelmeskedő embernek nem kell ebbe csapdába esnie. Tud ellenállni és győzelmet aratni, mert Jézus ott van vele!

Varga Róbert lelkipásztor

Heti áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

1 Thesszalonika 4, 13-18

Nagyon sokan indulnak útnak, hogy elmenjenek abba a temetőbe, ahol a családjukból valakinek a sírja van. Keresztyén és nem keresztyén emberekben is felmerül a kérdés: Hogyan kezeljük a halál, a temetés, a „temetőlátogatás” kérdését. Ez a bejegyzés nem ad lehetőséget arra, hogy részletesebben írjunk erről, de röviden azért lehetséges biblikus választ adni a kérdésekre.

Pál apostol is azért írt erről, mert már az első keresztyének szívében is ott volt a kérdés: mi lett az elhunyt szerettükkel, mi a helyes hozzáállás az elhunytakhoz?

Mindnyájan vígasztalásra, Isten vígasztalására szoruló emberek vagyunk, nem csak azok, akiknek már egy, vagy több családtagjuktól kellett végleg elbúcsúzniuk. Nagy különbség van – és Pál is erről ír – ha valaki reménységgel, bár gyászolva gondolhat arra, akit eltemetett, vagy reménység nélkül. Tudhatja azt, hogy az elhunyt Jézushoz ment, mert hitt benne, vagy az a félelem van benne, hogy szeretett hozzátartozója Isten nélkül élt és halt meg?

A Szentírás ezen a helyen, azt tanítja: Jézus meghalt és feltámadott, és aki hisz őbenne, az vele együtt van és a számára Istennél elkészített helyre került. Ez sziklaszilárd tanítása a Bibliának. Jézus már mindent elvégzett, hogy nekünk, ha hiszünk örök, elvehetetlen életünk legyen. Amikor meghalt, minden bűn adósságunkat rendezte. Akik az élő és elhunyt hozzátartozóink közül ezt hiszik, hitték, azok felől egészen bizonyosak lehetünk: ott lesznek, ott vannak a mennyei dicsőségben.

Jézus halálával és feltámadásával átlépte a határt, vitte és viszi magával azokat, akik az életüket neki adták át.

Mit kezdjünk azzal, hogy ha az elhunyt szerettünk úgy halt meg, hogy – ahogyan mi meg tudjuk ítélni – nem hitt Jézusban?

Rá kell bíznunk őket Isten értelmünket meghaladó kegyelmére és szeretetére. Irgalmasabb az Isten, mint ahogyan mi azt gondoljuk, vagy megérthetjük. El kell őket engednünk, rábízva Isten irgalmára.

Semmi esetre sem szabad az elhunytakkal bármi, vagy bárki segítségével, pl. halottidéző, vagy jós, megpróbálni kapcsolatba lépni. Ezt a Szentírás határozottan tiltja. (5 Mózes 18,9-től)

Az Istennek való engedelmesség azt jelenti: kint a temetőben, miközben, nem csak ilyenkor, hanem máskor is, ott állunk a sírjuknál, beszélhetünk róluk Istennel, hálát adhatunk értük, de ne akarjunk beszélgetni velük! Ne tőlük akarjunk tanácsot kérni, hanem az élő feltámadott Jézustól. Akik benne hittek, hisznek, már most vele vannak és odaát is vele lesznek a mennyei dicsőségben. Azok, akik hitben jártak és hitben haltak
meg, egészen bizonyosan találkoznak a dicsőségben, mert ezt Jézus egyértelműen megmondta. János ev.14.fej.

Ez a reménység lehet a Krisztusban hívők biztos alapja és reménységük záloga!

Varga Róbert református lelkipásztor