Isten szava most is világít

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2,10-11)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Félelem és öröm. E két szó köré fonódik Isten üzenete. Nem véletlenül kezdi az angyal így a pásztorokhoz intézett szavait.

Amikor valaki a sötétségben él, lakik, dolgozik és hirtelen mennyei, számunkra, de számukra is elképzelhetetlen világosság támad, érthető a félelem. Félelem lehetett amiatt is bennük, hogy ha az angyal ilyen mennyei dicsőségben, jelenik meg, ami áttör mindenen, akkor Isten a szívüket is látja. Jogos a félelem, mert ha Isten látja a szívüket, akkor az is nyilvánvaló számára, hogy mit gondolnak.

Amit az angyal mondott, az volt az első karácsonyi igehirdetés, amely a Földön elhangzott. Azok előtt, akik igazán nem a társadalom elitjébe tartoztak. A betlehemi mező vajon Isten tervében volt benne, vagy épp ott voltak a pásztorok és ha már ott voltak, Isten szól hozzájuk?! Istennél nincs véletlen, egészen bizonyos, hogy szándékosan nem az akkor teljes pompájában virágzó Jeruzsálemben akarta bejelenteni a Messiás születését. “Hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz…” Akkor csak a hatalmasok kiváltsága volt, az ünnepi öröm. A szegény, nincstelen, szinte rabszolgasorban élő nép nem örülhetett semminek sem.

Jézus földi szolgálatát öröm kísérte. Szólt és cselekedett, élet és lelki feltámadás történt. Megszűnt a betegség, kín, szenvedés, megkülönböztetés, és szétáradt az Istentől jövő öröm. A pásztorok és később messziről érkező napkeleti bölcsek pedig meglátták: minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten mondta. A betlehemi csillag fénye világította meg az utat Jézus bölcsőjéhez.

Isten szava most is világít. Olvasd, vedd komolyan, kövesd, és megtalálod Jézust! Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Varga Róbert lelkipásztor

Comments are closed.