A szeretet ünnepe?

Szeretettel köszöntöm a Testvéreket!

“Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”‭ (1János 4,9 RÚF)

Kórusunk énekei között köszöntöttem ezzel az Igével az adventi koncertre, a katolikus templomba látogató lakosokat.

Ha bárkit megkérdezünk, aki ismerni véli az ünnepet, hogy miről szól karácsony, a szeretetet vagy annak valamilyen kifejezési módját vágná rá. A szeretet ugyanis lehet gondviselő (evés, ivás); meglepő, nagyvonalú és örömet okozó (ajándékozás); békesség teremtő (szabadság, nyugalom, kényelem); pompás (díszek, rend). De sokan elfelejtik, hogy a karácsony Isten szeretetének ünnepe és első sorban az Ő szeretetéről szól, amelyet irántunk kinyilvánított. Nemcsak beszélt, hanem ki is mutatta, hiszen csak így érdemes szeretni.

Nem tudom vannak e elvárásaid a szeretetével kapcsolatban: “Ha Isten szeretne, ha fontos lennék neki, akkor… ” – Vajon milyen feltétellel folytatjuk? “… sikeresebbnek… egészségesebbnek… gazdagabbnak…boldogabbnak… jobbnak kellene lennem…”

Tudnod kell, hogy Isten szeret és fontos vagy neki, akkor is, ha most nem is érzed így a körülményeid alakulása nyomán. ABBAN nyílvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az egyszülött Fiát küldte el a világba. A legkedvesebbjét, az Életét adta oda, a tiédért. Hogy ne giccsel szúrja ki a szemed, hanem megmutassa, hogy a szenvedéseid világába jött el, azért született, hogy a terheid, a bűneid elhordozza a kereszten és feltámadásával összekössön a téged szerető Istennel.

Élhetsz általa. Örökké Istennel, aki maga a Szeretet. Meríthetsz belőle erőt, ihletet elengedéshez, megbocsátáshoz, önfeláldozáshoz és ennek nyomán valódi éltető szeretethez. Először élj belőle: az igei alkalmakon, istentiszteleteken, egyéni csendes imádságban, Igeolvasásban az ünnepben is! Aztán kapj tőle, a vele való kapcsolatodból annyi békét, hálát, örömöt, amiből juttathatsz hiányérzet nélkül másoknak is szükség szerint gondviselést, nagyvonalúságot, békességet, pompás érzéseket!

Horváth Ádám lelkipásztor

Comments are closed.